TITLE

DESCRIPTION

Co nas wyróżnia, dlaczego my?

CO NAS WYRÓŻNIA?

 

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – używamy Języka Żyrafy opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.  Naszym celem jest stworzenie wysokiej jakości kontaktu z innymi ludźmi i sobą samym. Uczymy dzieci umiejętności rozpoznawania uczuć i potrzeb oraz zrozumiałego ich wyrażania, wdrażamy do uważnego słuchania siebie nawzajem. Skupiamy się na rozmowie o tym, co trudne. Pokazujemy różne strategie zaspokojenia potrzeb, zachowując przy tym szacunek do drugiego człowieka.

 

EMPATIA – rozumiemy ją w naszym przedszkolu jako próbę podążania za uczuciami i potrzebami innych osób. Wzbudzamy w dzieciach chęć zrozumienia i ciekawość tego, co się dzieje z drugim człowiekiem. Tworzymy świat przedszkolny bez kar, nagród, ocen i krytyki. Naszym celem jest rozbudzenie w dzieciach motywacji wewnętrznej  dzięki zajęciom froeblowskim, podczas których dzieci czerpią radość z działania, eksperymentowania i odkrywania a także uczą się współdziałania.

 

ZAJĘCIA  FROEBLOWSKIE -  obszar dydaktyczny prowadzony według programu Dar Zabawy mający dwie formy: zajęć dydaktycznych w porannym kole  i  grup rozwijających umiejętności poznawcze, społeczne  i  emocjonalne, pracujących metodą stacyjną w czterech kącikach: twórczym, badawczym, gospodarczym, darów.

 

ZABAWA SWOBODNA -   doceniamy aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według F. Froebla, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana.

 

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA I SPECJALIŚCI.

 

ZBILANSOWANA I ZRÓŻNICOWANA DIETA UWZGLĘDNIAJĄCA ALERGIE POKARMOWE DZIECI.  

 

POSIADAMY WYGODNE, FUNKCJONALNE I ESTETYCZNIE URZĄDZONE SALE ZABAW, OSOBNE SALE DYDAKTYCZNE ORAZ SALĘ DO ZAJĘĆ RUCHOWYCH.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress